«Αποκλεισμός από Champions League Σ.Ο. ΣΑΧ 2022»

Επειδή οι συμμετοχές δεν έφτασαν τις 24, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να παίξουν ένα ελβετικό τουρνουά 7 γύρων.

Ακολουθεί η προκήρυξη της διοργάνωσης:

«Αποκλεισμός από Champions League Σ.Ο. ΣΑΧ 2022»
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Σκακιστικός Όμιλος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ προκηρύσσει το τουρνουά «Αποκλεισμός από Champions League 2022» με Ελληνική και Διεθνή αξιολόγηση.

2. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΏΝΩΝ:

ΓΥΡΟΣ                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ               ΩΡΑ

1ος                   Παρασκευή 30/09/2022     17:30

2ος                   Παρασκευή 14/10/2022     17:30

3ος                   Παρασκευή 21/10/2022     17:30

4ος                   Παρασκευή 4/11/2022       17:30

5ος                   Παρασκευή 11/11/2022     17:30

6ος                   Παρασκευή 18/11/2022     17:30

7ος                   Παρασκευή 25/11/2022     17:30

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Οι αγώνες θα γίνουν στην έδρα του Σ.Ο. ΣΑΧ, Χαλκιδικής 84 Θεσσαλονίκη.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκακιστές και σκακίστριες με δελτίο ΕΣΟ και Διεθνές ΕΛΟ.

5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 20 ευρώ και καταβάλλεται πριν την έναρξη των αγώνων.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

6.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με Ελβετικό σύστημα 7 γύρων και ο χρόνος σκέψης είναι 90΄ για όλη την παρτίδα και πρόσθετο χρόνο 30΄΄ σε κάθε κίνηση, από την πρώτη κίνηση, για τον κάθε παίκτη, για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Ισχύουν οι Κανόνες Σκακιού της FIDE.

6.2 Μηδενίζονται όσοι παίκτες δεν παρουσιασθούν στη σκακιέρα τους το αργότερο 30΄μετά την προγραμματισμένη από την προκήρυξη ώρα έναρξης.

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:

Την διεύθυνση αγώνων αναλαμβάνει το Δ.Σ. του Σ.Ο. ΣΑΧ.

8. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται η ΙΑ Ζωή Αναγνώστου.

9. ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:

α) Το μεταξύ των ισόβαθμων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι μεταξύ τους)

γ) Buchholtz cut 1, μετά την αφαίρεση της χαμηλότερης βαθμολογίας των αντιπάλων

δ) Buchholtz

ε) Sonneborn – Berger

στ) Αριθμός νικών.

10. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Κύπελλο για τον 1ο Νικητή και μετάλλια για τον δεύτερο και τρίτο νικητή, καθώς και την πρώτη γυναίκα.

11. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε.Σ.Ο:

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. ισχύον Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ο.

12. ΓΕΝΙΚΑ

12.1 Μη προσέλευση σε ένα γύρο χωρίς προειδοποίηση των διαιτητών τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων, σημαίνει άμεση αποβολή από το τουρνουά.

12.2 Η διοργάνωση θα έχει εθνική και διεθνή αξιολόγηση.

12.3 Η κλήρωση του επόμενου γύρου θα γίνεται αμέσως μετά το τέλος του κάθε γύρου.

12.4 Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη, όπως και για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις υπεύθυνο είναι το Δ.Σ. του Σ.Ο.ΣΑΧ.