Διοικητικό Συμβούλιο

section-f5254cb

Ο Σκακιστικός Όμιλος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης λειτουργεί με ανοικτές συνελεύσεις που γίνονται μία φορά τον μήνα και μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενεργά μέλη του ΣΑΧ.

Το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ο. ΣΑΧ αποτελείται από τους:

Πρόεδρος                   Βλάσσης Γιώργος

Αντιπρόεδρος            Μανταζής Βασίλης

Γραμματέας                Αναγνώστου Ζωή

Ταμίας                        Οικονόμου Δημήτρης

Μέλος                         Τσιρτσώνης Νικηφόρος