Τμήματα Εκμάθησης για όλες τις ηλικίες

Τα τμήματα εκμάθησης απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Τμήματα ανάλογα με την τάξη και την ηλικία μέχρι και τμήματα ενηλίκων.

Για τα τμήματα εκμάθησης μεγαλύτερων ηλικιών ο Σκακιστικός Όμιλος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης στηρίζεται εδώ και χρόνια στην Ολλανδική Μέθοδο διδασκαλίας «Βήμα-Βήμα». Η σειρά αυτή είναι η μοναδική που στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές και αξίες κι όχι μόνο στο παιχνίδι. Εφαρμόζεται με επιτυχία σε ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, σε σχολεία και συλλόγους στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και σε πολλές ακόμη χώρες.

Αυτή είναι η μέθοδος που έχουμε υιοθετήσει και στην οποία στηριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια.
Το σημαντικότερο όμως στοιχείο στην εκπαίδευση δεν είναι τα βιβλία και η μέθοδος, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε οι άνθρωποι.

Στόχοι

  • Εκμάθηση κινήσεων
  • Τρόπος σκέψης
  • Βασικοί Κανόνες
  • Σκακιστική συμπεριφορά
  • Εισαγωγή στο αγωνιστικό σκάκι
  • Σκακιστικό χρονόμετρο
  • Σκακιστική γραφή

Εισηγητές

Μπατσή Λήδα

Αναγνώστου Ζωή