Τμήματα Online

Τα online τμήματα διεξάγονται μέσω της πλαρφόρμας του Έπαφου και το Ζοοm.

Τα τελευταία χρόνια με την έναρξη της πανδημίας και μετά, ο σύλλογος επένδυσε  στην ψηφιακή πλατφόρμα του edu4schools που αποτελεί μία  σημαντική και μακροχρόνια επένδυση με το χαρακτηρισμό του συλλόγου μας ως “Digital School” (Ψηφιακό σχολείο).

Το edu4schools μας είναι ένα σπουδαίο εργαλείο που λειτούργησε άψογα και οργάνωσε με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δράσεις του συλλόγου.

Είναι μία καθαρόαιμη cloud πλατφόρμα για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαδικασιών του συλλόγου, με ένα φρέσκο, ελκυστικό και μοντέρνο user interface, το 4Schools αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο σε κάθε μέλος του συλλόγου: Μαθητές, Γονείς & Κηδεμόνες, Προπονητές, Γραμματεία, Διοίκηση.

Με το edu4schools επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο η ψηφιακή διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων και δράσεων του συλλόγου.

•Πρόγραμμα Σπουδών
• Στοιχεία επίδοσης μαθητών
• Καθημερινό follow-up και απουσίες
•  Ημερολόγιο – Schedule του εκπαιδευτηρίου
• Αποθετήριο εκπαιδευτικού Υλικού
• Portal Γονέων
• Ενημέρωση Γονέων
• Σχέδιο και Πλάνο ύλης
• Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, εξετάσεις, σημειώσεις, παρουσιάσεις κλπ.)

Υπερπολύτιμο για γονείς και μαθητές
Οι μαθητές ενισχύουν δημιουργικά τη διαδικασία της μάθησης και βιώνουν μια εξαιρετική εμπειρία εκπαίδευσης έχοντας πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό αλλά και σε προσωπικά εκπαιδευτικά portfolios και reports.

Οι γονείς ενημερώνονται μέσω του 4Schools από το σπίτι ή το γραφείο τους, για ό,τι αφορά την πρόοδο των παιδιών τους. Λαμβάνουν ηλεκτρονικά όλα τα έντυπα, τις φόρμες και το υποστηρικτικό υλικό του συλλόγου. Εγκρίνουν τη συμμετοχή του παιδιού τους σε γεγονότα ή δράσεις του συλλόγου και δηλώνουν τις προτιμήσεις τους για οτιδήποτε από το PC ή το κινητό τους.

Στόχοι

  • Μέσω της πλατφόρμας του Έπαφου και του Zoom
  • Μαθήματα για όλα τα επίπεδα

Εισηγητές

Βλάσσης Γιώργος

Ninoslav Milovanovic